Угода про конфіденційність

Угода про конфіденційність

 1. Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України – використання Користувачем Сервісів ФОП Мінова А.В., м.Київ, вул. Закревського, б.93А (надалі – “Компанія”), свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 2. Під час користування Користувачем Сервісами останній надає право Володільцю на здійснення збору та обробки даних Користувача, а саме:
  1. даних, що надаються Користувачем при заповненні форм купівлі товару;
  2. файлів cookie;
  3. IP-адрес;
  4. параметрів та налаштувань інтернет-браузерів, даних про пристрій (тип пристрою, операційна система, її версія);
 3. Компанія не здійснює збір данних користувачів при заповненні ними відповідних форм на сайтах платіжних сервісів.
 4. Компанія здійснює збір та обробку знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих. У будь-якому разі збір та обробка знеособлених даних Користувачів виконується Володільцем із дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних Користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача. Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, зокрема, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense. Користувач може відкликати дозвіл на збір та обробку своїх знеособлених даних (у т.ч. їх збереження) Володільцем, детальна інформація щодо файлів cookie і параметрів та налаштувань інтернет-браузерів – в залежності від браузера, що використовується Користувачем – доступна за наступними посиланнями Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera.
 5. Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.
 6. Компанія має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включено персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою цією Угодою;
 7. Під час користування Користувачем Сервісами на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, хоча при цьому Володілець жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, що обробляються Володільцем. Згода Користувача з цією Угодою означає, що Користувач погоджується на отримання такими третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, та надає цим третім особам права щодо зберігання та обробки даних інтернет-користувачів, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди з метою використання знеособлених даних Користувача в маркетингових цілях, у тому числі для таргетингу рекламних та/або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними та складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та/або інших інформаційних матеріалів, у тому числі персоналізованих.
  Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

  1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics тощо);
  2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  3. інші ресурси.
 8. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
 9. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах компанії Amazon, що забезпечує функціонування Сервісів. Дані користувачів зберігаються на серверах Amazon та передаються до допоміжних сервісів таких як Twillio та Microsoft в зашифрованому вигляді. Bи можете знайти посилання на політики компаній нижче.

Дізнатися більше про угоди конфіденційності інтернет-ресурсів третіх осіб: